Max Söderholm

Medverkar vanligtvis måndagar och torsdagar.

max svart

Jingelking tillika basist i Division 7 och bror till Fredrik.